Drogpolicy

 

Skräddrabo Bygdegårdsförening är en ideell förening där huvudinriktningen i verksamheten är att bevara och sprida kunskap om Finnskogens natur och kultur.
Vi ser också som vår uppgift att försöka göra det lite trevligare för människor i vårt område. Vid våra evenemang förekommer ingen försäljning av och inget bruk av alkohol och andra droger och det är styrelsens avsikt att fortsätta på den vägen.

 

 

Styrelsen Skräddrabo Bygdegårdsförening