Grannäsleden.
 Start vid orange markering. Leden är märkt med orange färg.
Leden går utmed den prickade linjen mellan de orange punkterna.
Ledens längd är c:a 5 kilometer lång.