Information till alla boende i
Skålsjön, Skräddrabo, Styggbo, Mållångsta,
Mållångsbo, Räfsabo, Gullberg, Kammahav.

Skräddrabo Bygdegårdsförening & Mållångens Intresseförening
har hösten 2012 anskaffat två st hjärtstartare.
Användning av hjärtstartare kräver att man har utbildning i hjärt- och lungräddning och hur man använder hjärtstartaren.

Utbildning i hjärt- och lungräddning, användning av hjärtstartare och olycksfallsrisker har genomförts i september 2012 med ett 20-tal deltagare.

Runt Mållången finns nu 3 hjärtstartare
Nr 1 i Skräddrabo Bygdegård
0271- 530 00

Nr 2 i Mållångsta
Lindbloms garage kontorsingången
0271- 500 36 & 0703-219 980

Nr 3 på Skålsjögården
0271-52040 & 0703-400 058

LARMLISTA
som visar namn och telefonnummer till de 24 som genomgått utbildning, se nedan: