SKRÄDDRABONYTT!
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
 LÖRDAGEN 24 MARS
KL 10.00
VI BJUDER PÅ FIKA
HÄLSAR STYRELSEN!