INVIGNING!
NU ÄR DET FÄRDIGT VÅRT FINA VINDSKYDD VID TROLLSTIGEN!
DET ÄR UPPFÖRT AV ETT ARBETSLAG UNDER LEDNING AV
HÅKAN HILDINGSSON!
DET ÄR ETT PROJEKT I SAMARBETE MELLAN
 KOMMUNEN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN!