Vill du bli medlem

Vi välkomnar alla till 
Skräddrabo Bygdegårdsförening
Årsavgiften är:
100:-/medlem
200:-/familj
Pensionär: 50:-
Betala gärna med Swish till 0727 25 12 72
Eller PG: 23 10 88-6

OBS: glöm inta att skriva samtliga namn för familjemedlemmarna samt din/er adress på inbetalningen.

 

Dela den här sidan