DROGPOLICY

Skräddrabo Bygdegårdsförening är en ideel förening där huvudinriktningen i verksamheten är att bevara och sprida kunskap om Finnskogens natur och kultur. Vi ser också som vår uppgift att försöka göra det lite trevligare för människor i vårt område. Vid våra evenemang förekommer ingen försäljning av och inget bruk av alkohol och andra droger och det är föreningens avsikt att fortsätta på den vägen.

Styrelsen Skräddrabo Bygdegårdsförening

Dela den här sidan